Artiesten verloningAdministratie & adviesLoon administratiePayrolling
Artiestenverloning
Eenkhoorn Financiële Dienstverlening is een verloningsbureau voor artiesten. Wij verzorgen de verloningen in opdracht van de artiest zelf en in opdracht van opdrachtgevers van artiesten, zoals boekingsbureaus.

Wat is artiestenverloning?
Als een artiest optreedt, is de opdrachtgever inhoudingsplichtig. Dit betekent dat de opdrachtgever over de gage van de artiest loonheffingen moet inhouden en afdragen, voordat hij aan de artiest de netto-gage kan uitbetalen. Hiervoor moeten tal van zaken geregeld worden, zoals het voeren van een loonadministratie, het vaststellen van de identiteit van de artiest, het verstrekken van een jaaropgave, etc.

Deze inhoudingsplicht kunt u ook overdragen aan Eenkhoorn Financiële Dienstverlening. Op deze manier worden de administratieve zaken uit handen genomen, voor zowel de opdrachtgever als de artiest.

Voor het geven van een verloningsopdracht gaat u naar Opdrachtform. in het keuzemenu of klikt u hier.

Voordelen artiest
- De artiest hoeft geen zelfstandig ondernemer te zijn of te worden.
- Wij verzorgen de facturering voor de artiest. Hierdoor is ook overzicht,
  omdat de loonbetalingen via één bureau lopen.
- Na elke verloning ontvangt de artiest een email met een
  gespecificeerde loonstrook.
- Door de afdracht van premies is de artiest verzekerd voor alle
  werknemersverzekeringen.
- De artiest ontvangt aan het eind van het jaar een jaaropgave met
  daarin alle benodigde gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting.
- Het geeft de artiest een professionele uitstraling naar opdrachtgevers 
  toe, doordat de artiest een rekening kan laten versturen en zodoende 
  de opdrachtgever vrijwaardt van de inhoudingsplicht. Hierdoor wordt
  het ook aantrekkelijker om een artiest in te huren.

Voordelen opdrachtgever
- Robin Eenkhoorn Artiestenverloning is de inhoudingsplichtige partij. U
  hoeft als opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en af te
  dragen.
Eenkhoorn FinanciĆ«le Dienstverlening | Calsstraat 21 | 8015 BN Zwolle | T 06 196 144 91 | E  
© 2010 Robin Eenkhoorn | Disclaimer | Webdesign: www.dazzlinvisuals.com | CMS: www.reinder.nu